Széchenyi 2020

Projektről

Szívességi Bank

Projektről » Tevékenységek

Sok ember háztartásában vannak olyan dolgok, amiket lecseréltek, már nem használják, de azok használhatók, működő képesek. Szívesen átadnák azoknak, akik még használni tudnák.

Ugyancsak komoly igény lenne egyfajta önkéntes szolgáltatásközvetítésre. A probléma, hogy a felajánlásokat tevők és a szociális szolgáltatásokat igénybe vevők közötti kommunikáció nem biztosított; éppen ezért a párbeszéd a legtöbbek számára elérhető változatát, az internetes elérést választjuk. A tevékenységet a családsegítés szolgáltatás keretein belül biztosítanánk. A Szívességi bank népszerűsítését a szolgálat munkatársai biztosítják, a rászoruló, de az internetet nem használó igénybe vevők körében a családsegítő munkatársa biztosítaná a szolgáltatás elérését, tartalmáról szóló információ átadását. Ennek köszönhetően nőhet a családok közötti összefogás és közöttük szoros kohézió alakulhat ki, hiszen az, aki mer segítséget kérni, adományokkal hozzá tud járulni a közösség építéséhez, saját és mások boldogulásához.

Gyermekesély Iroda létrehozása

Projektről » Tevékenységek

A Gyermekesély Iroda biztosítja a Kistérségi Gyermekesély Bizottság működését, ill. a projekt megvalósításának adminisztratív és szakmai hátterét, mellyel hozzájárul a „Legyen jobb a gyerekeknek” Nemzeti Stratégia célkitűzéseinek a célcsoporthoz való eljutásához. Kapcsolattartási pontot jelent a projekt menedzsmentje és a projekt szakmai megvalósítói között.

Az Iroda elsősorban az adminisztratív feladatok ellátására, valamint a pályázat keretében megvalósuló tevékenységek támogatására jött létre.

Híd csoport

Projektről » Tevékenységek

A Híd-csoport lényege a generációk közötti kapcsolatfelvétel, majd együttműködés közös csoportfoglalkozások keretében. Ahhoz, hogy elfogadóbbak legyenek, az emberek az kell, hogy megismerjék egymást, közös élményeik legyenek. A generációk közötti jobb megértés a közös élményeken alapulhat, ahol mindenki tud tanulni valamit a másik generációtól. Ennek során lehet összekapcsolni a múlt hagyományit és a modern világot. Ennek során nyílik lehetőség megismerni nagyszüleink játékait, az ünnepekhez kapcsolódó népi szokásokat, egészen az internet világáig. Ezek a foglalkozások jelenthetnek „hidat” azok számára, akik képesek észrevenni a szépet, az értéket, a jót a másik generációban

Ügyfélszolgálat kialakítása a szegregátumokban

Projektről » Tevékenységek

Edelény hátrányos helyzetű területei közül az egresi városrészen kihelyezett ügyfélszolgálatot tartanak a család- és gyermekjóléti szolgálat munkatársai. Így a szolgáltatás közvetlenül a rászorulókhoz kerül, ott indul el a segítségnyújtás. Ezután természetesen az intézmény székhelyén és a segítségét kérő otthonában is folytatódhat a segítségnyújtás.

Szociális térkép készítés

Projektről » Tevékenységek

A szociális térkép elkészítésével az a cél, hogy valós helyzetelemzéssel mutassuk be a a céltelepülések szociális helyzetét. A reálisan elkészített szociális térkép ki is jelöli azokat a tennivalókat, amelyek enyhítésére, megoldására a program, megvalósítása során törekedni kell. A cél az, hogy a szociális gondok enyhítése során a meglévő erőforrásokat, a helyi lehetőségeket is figyelembe véve tudjuk felhasználni. Azokra a problémákra tudjunk koncentrálni, amik hosszabb távon jelenthetnek megoldást. Munkánk során szeretnénk megteremteni az összhangot a projekt lehetőségei és a kliensek igényei között. A végeredmény, a cél pedig nem lehet más, mint a problémával küszködő családok, háztartások, közösségek célirányos, hatékony és eredményes megsegítése. A teljes szociális ellátórendszer igyekezzen a lehető legjobban válaszolni a lakosság részéről érkező igényekre, az erre fordítható források hatékony és ésszerű felhasználása valósuljon meg. Szándékunk, hogy a témában érintett és feladattal bíró szervezetek együttesen orvosolják a jelentkező problémákat, azok felderítésében, megválaszolásában, ha lehet megoldásában szoros működjenek együtt.

Adósságkezelési tanácsadás és tréning

Projektről » Tevékenységek

A tömeges munkanélküliség átalakította a családok addigi szerkezetét, nőtt az inaktívak, eltartottak családon belüli aránya. A gazdasági átalakulás következményeként a háztartások számára egyre nagyobb terhet jelentett a lakhatással kapcsolatos kiadások fedezése. A legalacsonyabb jövedelműek esetén nyilvánvalóvá vált a helyi önkormányzatok szerepvállalásának szükségessége a felhalmozódott lakossági hátralékok kezelésében. Az elszegényedési folyamat felszámolásának hatékony eszköze lehet az adósságkezelési tanácsadás, ahol szakemberek segítenek. A tanácsadás célja, hogy az adósok szándékait megismerve, egy közösen felállított adósságrendezési terv segítségével hátralékuk megszűnjön és fizetőképességük helyreálljon. A tréning segíti a családi gazdálkodás optimális átalakulását, előrevetíti, hogy az érintett család milyen hatékonysággal tud részt venni az adósságcsökkentési folyamatban.

Scroll to Top