Széchenyi 2020

Bűnmegelőzési napok

Bűnmegelőzést, a közbiztonság javítását elősegítő programok, feladata, hogy radikálisan enyhüljenek a gyermeki kirekesztés, szegregáció és mélyszegénység szélsőséges formái, csökkenjen az életesélyeket romboló devianciák előfordulása. A prevenciós tevékenységek szükségességét az iskolázottsági és a foglalkoztatottsági mutatók támasztják alá.

Sajnos a fiatalok nem készülnek fel a rájuk leselkedő veszélyre, könnyen lesznek áldozatai bűnözőknek, s környezetük nem minden esetben tudja őket megóvni az áldozattá válástól.

Legfontosabb cél, hogy a tanulók konkrét, kézzel fogható, a gyakorlatban hasznosítható információkat kapjanak arról, hogy miként előzhetik meg azt, hogy áldozattá váljanak, hogyan ismerhetik fel a veszélyes helyzeteket, hogy cselekedhetnek egy adott szituációban.

A négy év folyamán minden intézményükben évi öt alkalommal tartunk foglalkozásokat, ahol a legváltozatosabb formában, interaktív módszereket is alkalmazva ismerhetik meg a közlekedés alapvető szabályait, hogyan kerülhető el az áldozattá válás, mit jelent a szenvedély-betegség, a függővé válás, tudatosítani szeretnénk, hogy mi magunk is felelősek vagyunk saját biztonságunkért, s milyen veszélyeket rejt az internet használata.

Scroll to Top