Széchenyi 2020

Közösségi ház működtetése

A tevékenység célja, hogy csökkentse a szegregált lakókörnyezetből fakadó hátrányokat a gyermekes családok körében; ideértve a társadalmi kirekesztettségből és az alacsony komfortfokozatú ingatlanokból fakadó hátrányokat egyaránt. A közösségi ház további célja, hogy szervezze az itt élők életminőségének javításához szükséges, de hiányzó szolgáltatásokat, valamint az is, hogy a közösségi szociális munka révén képessé tegye az itt élőket érdekeik védelmére, helyzetük javítására.

Az egyes programok jellemzően ebben a közösségi házban kerülnek megvalósításra. A közösségi ház bázisa lesz a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat családgondozóinak és a védőnőnek is, akik itt is elérhetőek lesznek. A ház közvetítője és koordinálója lesz a lakosok részére felajánlott adományok elosztásának (közösségi programok tematikájával összhangban). A közösségi ház mosási, tisztálkodási lehetőséget is biztosít. A tanítási időben a gyerekek részére szervezett programokon uzsonnát, míg a nyári időszakban napi egyszeri meleg étkezést biztosít. Bár a közösségi ház a legnagyobb szegregátum területén helyezkedik el, szolgáltatásai értelemszerűen az egész lakosság részére elérhetőek lesznek.

Kapcsolódó kategória

Kapcsolódó tartalom

Scroll to Top