Széchenyi 2020

Nyitott iskola

A kötelező tanórai kerteken kívüli színvonalas szabadidős – sport és kulturális – tevékenységek révén a szabadidő hasznos eltöltésének, az egészséges életmód alapelemeinek elsajátítása, a rendszeres mozgás, a sport, ember életében betöltött szerepének a megismerése, tudatos elfogadása, a halmozottan hátrányos helyzetű személyek, családok életébe való beépülését és felemelkedésükhöz való hozzájárulását segíti elő. A tevékenység megvalósítása során, fontos feladat a kreativitásfejlesztés, tehetséggondozás, iskolai, tanórán kívüli tevékenységek támogatása. A program keretében Edelény iskoláiban szombatonként lehetőséget biztosítunk arra, hogy a gyermekek önkéntesen, a szabadidejüket sportolással, megfelelő körülmények és felügyelet mellett tölthessék el. Nem elég kritizálni a gyermekeket, lehetőséget és teret is kell biztosítani részükre, hogy a szabadidejüket értelmesen tölthessék el.

Scroll to Top