Széchenyi 2020

Gyermektáborok

Az edelényi kistérségben a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek iskolai szünetekben való ellátása – táboroztatás, étkeztetés, korrepetálás stb. - a szabadidős tevékenységek megszervezése kiemelt szerepet kell, hogy kapjon. A szabadidő hasznos eltöltése jelentősen hozzájárul a fiatalok műveltségi tőkéjének, látókörének bővítéséhez, a deviáns viselkedési formák csökkenéséhez, a tanulmányi előmenetel javulásához, a jobb egészségi állapotukhoz, később a munkaerőpiaci versenyképességük növekedéséhez. A nyári táborokban olyan ismereteket szerezhetnek, amihez saját környezetükben nem juthatnának hozzá, számukra ismeretlen közegben kell elsajátítani a helyes magatartásformákat, az alkalmazkodás és elfogadás alapjait. Meg kell ismertetni velük, mit jelent az aktív pihenés, meg kell őket ismertetni egy számukra szokatlan, ismeretlen életérzéssel. Tábori helyszínek: a Balaton, Horpács, Rakaca-tó.

Scroll to Top