Széchenyi 2020

Fejlesztő pedagógiai foglalkozások

A kistérség szociális helyzete országos szinten elmaradott, koncentráltan van jelen a gyermekek szegénysége, a deviáns viselkedési formák, a kirekesztettség különböző formái. A halmozottan hátrányos helyzetű lakosság körében felülreprezentált a cigányság aránya. A tanulók körében sokszor tapasztalunk olyan hiányosságokat, melyeket rendszeres fejlesztő foglalkozásokkal pótolni lehet. Hangsúlyosan nem korrepetálásról, hanem fejlesztő foglalkozásokról van szó. A járás négy településén (Bódvaszilas, Edelény, Borsodszirák és Szendrő) az alsó tagozatos gyermekek részére szervezett foglalkozásokon igyekszünk fejleszteni azokat a készségeket és képességeket, amelyek elősegítik a tanulók iskolai teljesítmények javulását. A fejlesztőpedagógusok figyelemmel kísérik a sajátos nevelési igényű tanulók sorsának alakulását, segítik eljutásukat a szükséges vizsgálatokra, s segítséget nyújtanak az integrált oktatást végző pedagógusoknak a mindennapi munkában. A periférián elhelyezkedő, halmozottan hátrányos helyzetű családok, és ezen belül a felnövekvő fiatalok további leszakadását szeretnénk csökkenteni.

Scroll to Top