Széchenyi 2020

Szakmaközi hálózati workshopok

Célja, hogy kialakuljon egy rendszeres párbeszéd, a járásokban dolgozó szakemberek összekapcsolása és közös tudásbázis, együttműködések kialakítása, elmélyítése eredményesebb működés. Az egyes települési szinteken túlmutató problémákra közös válaszok és megoldási javaslatok születhetnek. A szakmaközi hálózat működtetése nem azonos a gyermekvédelmi jelzőrendszerrel. Eszköze lehet a rendszeresen vezetett találkozók, tréningek, tapasztalatcserék- szervezése Fontos, hogy eredményei, javaslatai be tudjanak csatornázódni a GYEB munkájához, döntéseinek meghozatalához. Célja lehet továbbá ajánlások megfogalmazása városi vagy térségi fejlesztési tervek, stratégiák kidolgozásához.

Scroll to Top