Széchenyi 2020

Hírek

Krízisalap

Projektről » Tevékenységek

A krízisalap célja, hogy előre nem tervezhető, más forrásból nem finanszírozható, vagy forráshiány miatt nem támogatható, de aktuálisan felmerülő helyi szükségletek támogathatóak legyenek belőle. A projekt nevében is benne szereplő krízis a lényeg, amikor gyorsan, halasztást nem tűrő esetekben kell cselekedni. Célja a prevenció, a nagyobb gondok, tragédiák megelőzése, a kilátástalan helyzetbe került emberek megsegítése. Felhasználása a GYEB felügyeletével történik. Javaslatot a tevékenységekhez köthető szakemberek, egyházi szervezetek képviselői tehetnek, írásban. A „kasszát” a GYEB által megbízott személyek kezelik, a felhasználás dokumentumai a pályázati elszámoló dokumentáció részét képezik. Évi egymillió forint kerül elkülönítésre, az öt éves projektre vonatkozóan a négy éves megvalósítási időszakban.

Biztos kezdet motivációs foglalkozások

Projektről » Tevékenységek

A Biztos Kezdet szemlélet megjelenésének elősegítése a szakemberek és szülők kapcsolata tekintetében kapcsolódó szolgáltatásokban. A biztos kezdet szemlélet minél szélesebb körben történő megerősítése.

A tevékenység elsősorban a településen halmozottan hátrányos körülmények között élő 0-5 éves gyermekeket és szüleiket célozza, de nem zárja ki a településen élő nem hátrányos helyzetű gyermekeket sem. A halmozottan hátrányos helyzetben élő családok általában több gyermeket nevelnek, magas arányban a roma lakosság köréből kerülnek ki, iskolai végzettségük többnyire alacsony, magas a munkanélküliek aránya.

Scroll to Top